Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Celem projektu „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet. Budowa sieci ma szczególne znaczenie dla mieszkańców i przedsiębiorców z obszarów wiejskich i małych miasteczek – tam dostęp do szybkiego Internetu wciąż jest bowiem rzadkością.
W tej chwili – jeśli chodzi o dostęp do sieci NGA, czyli takiej której minimalna przepływność wynosi 30 mb/s - sytuacja w Wielkopolsce nie wygląda dobrze. Z analizy stanu dostępności Internetu w województwie wynika, że :
• w 5459 miejscowościach (tj. 99,4 % ogółu miejscowości) nie są dostępne usługi NGA, co odpowiada 2 316 688 osobom (68% ogółu ludności) – oferta usług NGA istnieje tylko w 32 miejscowościach i to wyłącznie na części ich obszaru.
• w 3309 miejscowościach (tj. 60 % ogółu miejscowości) nie są dostępne usługi dostępu do Internetu o przepływności minimum 2 Mb/s do użytkownika końcowego;
• w 2079 miejscowościach (tj. 38% ogółu miejscowości) dostępne są usługi tylko jednego operatora (obszary szare-tradycyjne); ludność zamieszkująca miejscowości szare-tradycyjne to 1 119 182 (33 % ogółu ludności Wielkopolski).
Po wybudowaniu sieci szkieletowej, dystrybucyjnej a następnie sieci dostępowych ( „ostania mila”) dostęp do Internetu szerokopasmowego będą mieć wszyscy mieszkańcy Wielkopolski. Aby tak się stało, w budowę sieci dostępowych muszą zaangażować się samorządy i lokalni przedsiębiorcy. Projekt WSS zakłada bowiem wybudowanie sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Zapewnienie dostępu NGA do odbiorcy końcowego to już rola np. regionalnych operatorów telekomunikacyjnych.
Internet szerokopasmowy trafi nie tylko pod przysłowiowe strzechy. Infrastruktura WSS będzie mogła być wykorzystywana również przez administrację publiczną. Dzięki temu możliwe stanie się wdrażanie i korzystanie z powszechnie dostępnych e-usług, (w tym między innymi e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia).
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego INEA S.A. Asta-net
Realizacja: Progress-it
Polityka cookies
Copyright Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa
© 2014 - All rights reserved